Nederland en Zorg

Vandaag een artikel, over onze zorg hier in Nederland.

Veel Nederlanders zien de gezondheidszorg steeds vaker als belangrijkste maatschappelijk item.

Zorg in NederlandMeer mensen vinden ook dat de regering op het terrein van de zorg juist meer geld moet uitgeven. Er komen ook steeds meer mensen die vinden dat de ouderen zorg niet voldoende is. Dat begrijp ik wel want je hoort ook steeds meer verhalen over hoe er met ouderen wordt omgegaan in onze huidige maatschappij. Ze hebben ons land mee opgebouwd en nu wordt er toch wat te weinig voor gezorgd dat ze een fijne ‘oude’ dag hebben!

Uiteraard ben ik me ervan bewust dat er een grote groep jongeren is die vindt dat iedereen maar voor zichzelf moet zorgen. Dat is gedeeltelijk misschien te verdedigen maar een samenleving is , in mijn ogen, net zo sterk of zwak als de zorg voor de leden van deze samenleving!

Dit werd er op Prinsjesdag 2015 gezegd over de Volksgezondheid voor 2016.
Veranderingen in de zorg

zorg in NederlandSamen met patiënten, cliënten en professionals in de zorg, heeft de Rijksoverheid de afgelopen jaren hard gewerkt om de veranderingen in de zorg voor elkaar te krijgen. In 2016 moeten mensen verbeteringen in de zorg echt gaan merken. Merken dat de zorg aansluit op hun wensen, behoeften en mogelijkheden. Dat zij begrijpelijke informatie over kwaliteit makkelijk kunnen vinden. Dat keuzes met, in plaats van voor patiënten worden gemaakt. Dat ze zich gehoord voelen als ze een klacht hebben over de zorg. Dat verwanten, mantelzorgers en vrijwilligers zich gezien weten.
Zorg in Nederland

Heb een boek kunnen vinden uit 2015 waar e.e.a. goed wordt toegelicht. Klik hier om dat te lezen.

Ook je zorgverzekeraar voldoet misschien niet helemaal.
Je kunt ze allemaal vergelijken!
Klik daarvoor HIER

Huurverhogingen Sociale Woningen

Hoi lezers!

Ook dit jaar krijgen weer veel mensen te maken met een huurverhoging.
Dit artikel gaat enkel voor de sociale woningen. Voor woningen in de vrije sector gelden andere regels. Dit artikel gaat over huurverhogingen Sociale Woningen.

Huurverhogng sociale woningenWat me erg opviel is dat de belastingdienst je inkomen deelt met je verhuurder!
Op zich niet ze heel erg vreemd maar ook de belastingdienst kan er naast zitten en voordat je dan een en ander hebt rechtgetrokken duurt waarschijnlijk erg lang!

 

In het kort:
Huurverhoging; wie stelt dit vast?
Elk jaar stijgt de huur een beetje. Maar al die beetjes bij elkaar wordt voor mensen met een laag inkomen erg veel. Ieder jaar stelt de overheid de maximaal toegestane huurverhoging vast. Die huurverhoging is inkomensafhankelijk. Dus verdien je meer, dan betaal je ook meer.
Sinds 1 juli 2013 mogen verhuurders een extra huurverhoging berekenen aan huurders van zelfstandige woonruimte met een middeninkomen of hoger inkomen. Zelfstandige woningen zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen, appartementen en portiekwoningen.

Het inflatiepercentage over 2015 is 0,6%. Dat betekent een maximale huurverhoging per 1 juli 2016 van:
2,1% (inflatie + 1,5%) voor huishoudinkomens tot en met € 34.678
(inkomensjaar 2014);
2,6% (inflatie + 2%) voor inkomens boven € 34.678 tot en met € 44.360 (inkomensjaar 2014);
4,6% (inflatie + 4,0%) voor inkomens boven € 44.360 (inkomensjaar 2014).

De verhoging wordt dus bepaald aan de hand van je inkomen van 2014. Dit omdat dit inkomen bekend is bij de belastingdienst. Als je inkomen erg veranderd is sinds 2014, en de huurprijs moet bv naar beneden bijgesteld worden, dan zul je dat moeten bewijzen.

huurverhoging sociale woningen

De huurprijs kan door de huurverhoging nooit hoger zijn dan de maximale huurprijsgrens van de woning. Die maximale huurprijsgrens is afhankelijk van de kwaliteit van de woning. Het puntensysteem (ook wel woningwaarderingsstelsel genoemd) bepaalt de kwaliteit van een woning. Als het goed is heb je daar van je verhuurder een schrijven over gehad. Met andere woorden je weet wat voor kwaliteit je woning heeft.

Wil je precies weten hoe het zit , ook voor de zogenaamde ‘vrije’ woningen?
Klik dan hier

Belasting Aangifte datum moet later

Hallo allemaal!

De uiterste datum waarop we onze belastingaangifte kunnen doen, moet definitief 1 mei worden. Dat vindt directeur-generaal Hans Leijtens van de Belastingdienst.

Belasting aangifte moet later

Hans Leijtens

 

Waarom zegt hij dit?
Om te beginnen heeft de belastingdienst pas per 1 maart de vooraf ingevulde velden gevuld. Dat betekent dat het gros van de Nederlanders in April aangifte doet.

 

“Pas eind januari zijn alle gegevens van belastingplichtigen bij ons binnen”, zegt Leijtens. “De vooraf ingevulde aangifte is vanaf 1 maart beschikbaar. Een maand voor negen miljoen aangiftes is simpelweg te kort.”

De aangiftetermijn werd vorig jaar door staatssecretaris Wiebes (Financiën) een maand verlengd nadat de computers en servers van de Belastingdienst in 2014 vastliepen: door het warme weer deden 2 miljoen Nederlanders op 31 maart, de laatste dag, aangifte. Dit jaar werd de termijn weer verlengd, maar niet definitief.
belasting aangifte datum moet later

Een paar aanvullende tips:
Arbeidsongeschiktheidsverzekering Premie is aftrekbaar
invullen bij ‘Uitgaven voor lijfrenten, perio­dieke uitkeringen of andere ­inkomensvoorzieningen’.
Zorgkosten zijn gewijzigd. klik hier om dat te lezen.
Giften aan goede doelen Donaties aan een zogenoemde algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn onder voorwaarden aftrekbaar.
Schulden Schulden boven 3000 euro , zoals een roodstand op de betaalrekening, een creditcardschuld of een ­hypotheek waarvan de rente niet aftrekbaar is, vallen in box 3.

En een van de belangrijkste dingen: Vergeet AUB niet de voorafingevulde gegevens goed en nauwkeurig te controleren!!!

Belastingaangifte 2015 tips

Goedemorgen!

Zojuist geprobeerd mijn aangifte te doen over 2015.
De site van de belasting wil niet erg… Ongelofelijk dat ze het niet voor elkaar krijgen om dit gewoon goed te regelen.
belastingaangite 2015

Enfin, voor mezelf heb ik een en ander goed uitgezocht. Vooral aftrekposten e.d.
Vandaag ga ik deze met jullie delen. Natuurlijk zal er altijd wel iets zijn waar ik geen recht op heb en iemand anders wel. Dan kun je het beste even zoeken op de belastingdienst zelf of op een financieel dagblad.

Je mag de ziektekosten opvoeren van jezelf, je fiscaal partner en eventuele kinderen die jonger zijn dan 27 jaar en de kosten niet zelf kunnen dragen. Het gaat hierbij om kosten waarvoor je geen vergoeding krijgt. Alle kosten die je terugkrijgt via je (aanvullende) zorgverzekering of andere instanties, zoals bijzondere bijstand, vallen dus buiten de aftrek!

Als eerste:
Spreekt voor zich: Controleer de door de belasting vooraf aangevulde gegevens!
Als de belastingdienst dit foutief heeft ingevuld ben je toch zelf hiervoor verantwoordelijk!
aangifte belasting
Ten tweede: Er is veel verandert dus alles kan ik niet uitleggen maar de aftrekposten voor bv ziektekosten zijn verandert. Deze zijn erg versobert.
Wat mag je wel nog opvoeren?
1. Alles wat je verzekering niet betaald voor de tandarts. Dus als je een dure tandheelkundige behandeling hebt gehad en die maar gedeeltelijk terug krijgt van je verzekering mag je het restant aftrekken van de belasting.
2.De logopedist, homeopaat, fysiotherapeut of acupuncturist waarvoor je je niet aanvullend hebt verzekerd zijn aftrekposten.
3. Diëten op voorschrift arts of diëtiste mogen wel opgevoerd worden als aftrekpost.
De hoogte hiervan kun je vinden op de belastingdienst. klik daarvoor hier.
3. Medicatie- mits uit eigen zak betaald- zijn volledig aftrekbaar. Ook de homeopathische medicijnen. Dit geld enkel om ziekten te bestrijden dus niet voor de medicatie die je eventueel neemt om ziekten te voorkomen.
4. Medische hulpmiddelen. Sommige zijn aftrekbaar, andere weer niet.
Kijk hiervoor op de belastingdienst. Klik medische hulpmiddelen

Niet aftrekbaar zijn onder meer: begrafeniskosten, kosten van bevalling en adoptie, zorgpremies en het eigen risico. Voor de kosten geldt een drempel, die afhangt van het inkomen.

Verreken schulden!
Er is een heffingsvrij vermogen van 21.139 euro (partners: 42.278). Schulden tellen mee bij het bepalen van de omvang van je vermogen. Schulden die je maakte voor de aanschaf van een auto of tweede huis tellen allemaal mee, net als een negatief banksaldo en schuld bij familie. Voor schulden geldt een drempel van 2.900 euro (partners: 5.800).
Ook rood staan is dus een schuld!

Als je gewoon in loondienst bent, maar een (1) huis hebt en niet gigantisch rijk bent dan zijn bovenstaand de zaken waar je nog wat voordeel uit kunt halen.
belastingaangifte 2015
Mocht je al helemaal naar worden als je denkt aan de aangifte omdat je er zelf niet (goed) uitkomt, laat het dan doen door iemand die weet wat hij of zij doet. Dat kan je veel geld schelen!

Ik hoop dat je er iets aan hebt.