Hoogbegaafden en werk deel 2

Hoi!

Hoogbegaafden en Werk
Deel 1 kun je hier lezen.

Leidinggeven door verleiden

Hoogbegaafden vinden dat zij geen leiding nodig hebben, maar dat is niet zo. Professor Goffee daarover: “De goede leider leidt hen onopvallend, verwacht geen complimenten over zijn leiderschap, maar haalt zijn beloning uit het feit dat hij hen heeft kunnen volgen en leiden. Het is de kunst om intrinsiek gemotiveerde hoogbegaafden in te zetten voor de organisatiedoelen. Hen gemotiveerd krijgen is gemakkelijk.
HoogbegaafdLeg hen een probleem voor. Dat maakt hen nieuwsgierig en daarmee gemotiveerd. Geef geen oplossingsrichting, maar wel voldoende tijd en andere hulpbronnen. En zeg erbij dat wat zij doen ertoe doet. Managers houden zo rekening met eventuele faalangst waar slimme mensen vaak last van hebben. Daarnaast is het belangrijk dat zij de hoogste directeur mogen spreken over hun ideeën, want daarin voelen zij zich gewaardeerd. En het heeft zin, want ze kunnen complexe problemen aan en zijn voortdurend op zoek naar verbetering. De persoonlijke drive van de hoogbegaafde zit vrijwel altijd in zijn expertise.”

De praktijk

Willem de Boer, zelf hoogbegaafd, heeft ervaring in de praktijk. Hij merkt dat de meeste managers vrij ongemakkelijk worden van slimme mensen. De Boer: “Ze conformeren zich niet aan de regeltjes en stellen altijd kritische vragen omdat ze willen weten waarom iets gebeurt. Ze staan anders in het leven dan de meeste werknemers en kijken anders tegen zaken aan. Zoals een IQ-test. Daar hechten ze weinig waarde aan, omdat ze het als een soort externe certificering zien. Managers doen er goed aan rekening te houden dat slimme medewerkers anders zijn (zie : Ben ik hoogbegaafd?) Hen controleren gaat fout, op afstand begeleiden gaat goed, net als ‘sparren’ als gelijken. Verder is het niet zo ingewikkeld. Praat eerst met hen of zij zichzelf herkennen als slim of hoogbegaafd. Weten ze dat nog niet, dan begrijpen ze ook niet waarom ze zich vaak zo anders of ongelukkig voelen. Er zijn er nogal wat die in een burn-out raken. En dat wil een organisatie natuurlijk voorkomen, ook financieel gezien. Geef hen dus intellectueel uitdagend werk. Ze werken goed samen met anderen in kortlopende projecten buiten de hiërarchie van de organisatie om.”

Wat kan HR doen?

HoogbegaafdHR kan als onderdeel van het talentmanagement deelbeleid ontwikkelen. Dat is erop gericht dat hoogbegaafden zichzelf herkennen en dat zij in de organisatie worden erkend. HR kan informatie verspreiden over hoogbegaafdheid. Verder kan HR het management uitleggen hoe slimme mensen zich meestal gedragen en hoe zij hen het best kunnen leiden. Daarbij is het belangrijk dat managers hen niet zien als wondermensen. Het zijn gewone werknemers die talentvol zijn maar ook hun valkuilen hebben. Hun grote talent is creativiteit van denken waardoor zij een zeer belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de doelen van de organisatie. Dat kan eruit komen wanneer zij op een passende manier leiding krijgen. Professor Jones over de eigenschappen van een goede leidinggevende: “Iemand die zichzelf kent, die respect heeft voor zijn medewerkers, weet dat hij fouten maakt en dat ook van zijn medewerkers kan hebben. Zijn mensen willen werken voor iemand die zij kunnen vertrouwen en die ook rekening houdt met hun tekortkomingen.” Dat laatste is wat hoogbegaafden extra belangrijk vinden.

Ben ik hoogbegaafd?
Wanneer je jezelf in onderstaande eigenschappen herkent, is de kans groot dat je hoogbegaafd bent.
1. Je bent intellectueel vaardig, maar kunt niet tegen onbegrijpelijke stupiditeiten. Je kunt gemakkelijk complexe problemen hanteren, maar legt ze onbewust te compact aan anderen uit. Je reageert niet effectief op onbegrip.
2. Je bent structureel nieuwsgierig en wilt altijd weten wat ergens achter zit. Je stelt saai werk of routineklusjes eindeloos uit of je maakt er fouten in.
3. Je hebt behoefte aan autonomie, vecht daarvoor of maakt je juist klein wanneer jouw autonomie wordt aangetast. Je kunt goed zelfstandig werken. Je
hebt de neiging tot disfunctioneren wanneer je een controlegerichte manager hebt.
4. Je jaagt grenzeloos je interesses na en begrijpt andermans ongeïnteresseerdheid hiervoor niet. Je kunt je in een probleem vastbijten of teveel energie in de verkeerde dingen stoppen.
5. Je bent op intellectueel gebied zelfverzekerd maar onzeker op emotioneel gebied. Je bent onhandig of kwetsbaar voor harde confrontaties of politiek machtsvertoon. Je kunt faalangst hebben en je bent snel betweterig.
Bron: Kuipers & Van Kempen

Doen!
Met deze hulp van managers presteren hoogbegaafden extra goed:
– Houd hen verre van het politieke spel van de organisatie
– Neem hen regeldingen uit handen, vooral in een bureaucratische organisatie
– Betaal hen een normaal salaris want extra geld motiveert hen niet
– Leid hen op een voor hen onopvallende manier en stuur niet aan op complimenten over je goede manier van leidinggeven
– Gun hen een extern (vaak hoog ontwikkeld) kennisnetwerk van mensen met veel invloed
– Doe alles om te voorkomen dat zij zich vervelen in hun werk (anders stappen ze ze zo weer op)

Noot: Een klein deel van dit artikel is een vertaling uit het interview van McLaughlin met Rob Goffee ‘Managing clever people’ op managementconsultingnews.com.
“You’ll never excell at being normal!”

hoogbegaafdheidWillem de Boer
www.willemdeboer.org / @willemdeboer

Hoogbegaafden en werk deel 1

Wat uitleg over Hoogbegaafden en werk.
Omdat het een lang stuk is , plaats ik het in twee keer. Hier deel 1

Onopvallend leiderschap werkt

Veel HR-afdelingen hebben een talentmanagementsysteem maar weten niet welke medewerkers extra slim zijn. Driekwart van de hoogbegaafde medewerkers weet dat ook niet van zichzelf. HR en leidinggevenden kunnen met een paar eenvoudige stappen de kennis en creativiteit van slimme medewerkers verzilveren.
Anne Gouweloos meldt:

Organisaties zetten regelmatig slimme externe consultants in, bijvoorbeeld voor een innovatief project. Maar in een (middel)groot bedrijf werken al slimme mensen. Twee procent van de Nederlanders is namelijk hoogbegaafd, maar organisaties herkennen hen niet. En dat is heel jammer want hoogbegaafde mensen hebben eigenschappen en talenten die zeer waardevol zijn voor de organisatie. Ze zien waar het fout gaat in de organisatie, hebben voor veel problemen goede oplossingsrichtingen, voelen passie voor hun vak, werken zeer zelfstandig en zetten zich dubbel en dwars in voor hun werk omdat ze vanuit intrinsieke motivatie werken. Maar op bepaalde punten willen zij anders worden behandeld dan de rest van de medewerkers.

Enorme motivatie

Hoogbegaafd en werkIn hun boek ‘Clever: leading your most smartest people’ schrijven de Britse professoren Goffee en Jones dat slimme medewerkers graag autonoom werken, zich onafhankelijk opstellen en hun expertise ook buiten de organisatie in willen zetten. Doordat zij hun expertise voortdurend willen uitbreiden en daar hun vaak enorme motivatie uit halen, zijn zij zeer waardevol in de markt. Organisaties die deze waarde willen verzilveren, doen dat het beste door ook van waarde te willen zijn voor de hoogbegaafden. Leidinggevenden hebben daar een belangrijke rol in. Maar eerst moeten hoogbegaafden zichzelf herkennen en erkennen.

Herkenning

hoogbegaafd en werkWillem de Boer adviseert organisaties en begeleidt hoogbegaafde mensen. Hij somt indrukwekkende cijfers op. “Vijfenzeventig procent van de hoogbegaafden weet het zelf niet. Op elke 100 medewerkers zijn er minstens twee hoogbegaafd. In de ICT is dat zelfs vijf procent. Toch is het begrijpelijk dat zij niet opvallen, want 84 procent heeft geen academische titel. Veel hoogbegaafden zijn onderpresteerders. HR en management herkennen hen dus niet aan hun uitzonderlijke prestaties. Ze onderscheiden zich van anderen doordat zij anders denken, leren, voelen en werken. Ze leren top-down. Eerst hebben ze overzicht nodig en willen ze begrijpen wat het doel van het leren is. Ze denken in beelden en hebben een sterk ontwikkelde intuïtie. Veel hoogbegaafden zijn hoog gevoelig en androgyn. Ze werken vanuit intrinsieke motivatie.”

Deel 2 kun je hier lezen

hoogbegaafdheidWillem de Boer
www.willemdeboer.org / @willemdeboer
0647157517 / 0302733313

Hoogbegaafd deel 2

Goedemorgen!

Zoals in dit artikel beloofd , vandaag deel 2 over hoogbegaafdheid.

Willem de Boer legt hoogbegaafdheid verder uit.

 

Hoogbegaafd = Hoogbewust
Ongeveer 2% van de bevolking is hoogbegaafd. Criterium daarvoor is een IQ van 130 of meer. Het geldende beeld van hoogbegaafden is dat ze enorme bollebozen zijn, succesvol, altijd tienen halen en ga zo maar door. Hoogbegaafden zijn “eng” en contactgestoord. Er wordt erg gefocussed op dat IQ.
De werkelijkheid is anders:
• 25% weet dat hij/zij hoogbegaafd is
• 75% weet het niet van zichzelf en probeert niet op te vallen of krijgt een ASS diagnose
• Ongeveer 20% slechts rondt een academische opleiding af
• De overige 80% doet het lang niet altijd zo goed op school
• Er zijn nogal wat hoogbegaafde onderpresteerders
• Het sleutelwoord is niet slimmer of beter, maar:
Het sleutelwoord is ANDERS
• Hoogbegaafden leren anders (Topdown)
• Hoogbegaafden denken anders (Beelddenkers, intuïtief)
• Hoogbegaafden voelen anders (Hoogsensitief, Androgyn)
• Hoogbegaafden werken vanuit persoonlijke bezieling, niet vanuit externe motivatie (intrinsieke gemotiveerd)

hoogbegaafd2

Hoogbegaafd, heb ik dat?
Kuipers & Van Kempen onderscheiden vijf karakteristieke kwaliteiten van een Xtra Intelligent persoon (XI):

 

 

1. Intellectueel vaardig, kan niet tegen onbegrijpelijke stupiditeiten.
Kan makkelijk complexe problemen hanteren, maar legt ze te compact aan anderen uit, vaak zonder zich dit bewust te zijn. Reageert niet effectief op onbegrip.
2. Structureel nieuwsgierig, grenzeloze hekel aan dat wat saai of routineus is.
Wil altijd weten wat ergens achter zit. Stelt routine klusjes eindeloos uit of maakt er fouten in.
3. Behoefte aan autonomie, vecht of maakt zich klein als die wordt aangetast.
Kan goed zelfstandig werken. Een controlegerichte baas of klant leidt snel tot disfunctioneren.
4. Grenzeloos en mateloos in najagen interesses, moeite met loslaten daarvan of met onbegrijpelijke ongeïnteresseerdheid.
Kan zich in een probleem vastbijten. Kan ook teveel energie in de verkeerde dingen stoppen.
5. Emotionele onzekerheid plus intellectuele zelfverzekerdheid, onhandig of kwetsbaar in de confrontatie met harde zelfverzekerdheid of politiek machtsvertoon.
Kan lijden aan faalangst. Is snel geneigd tot betweteren.
6. Wanneer je een diagnose ASS hebt maar jezelf wel herkent in bovenstaand, zou het zomaar kunnen dat je een psycholoog hebt gesproken die geen kennis van hoogbegaafdheid heeft.

hoogbegaafdheidDrs. Willem A. de Boer
Willem de Boer Coaching en (Loopbaan)begeleiding voor
hoogbegaafden (of ASS diagnose), hun partner en hun kinderen
www.willemdeboer.org
willem.deboer@willemdeboer.org

Hoogbegaafd

Hoi! 🙂

Vandaag eens iets heel anders. Voor veel mensen een interessant stukje tekst, voor anderen een openbaring.
Een vriend van mij heeft een website en een coaching programma voor hoogbegaafde mensen.
Omdat er steeds meer mensen worden gediagnoseerd met diverse aandoeningen, vooral in het ‘autisme’ spectrum, lijkt het me handig om dit ook eens van een andere kant toe te lichten. Niet elke diagnose hoeft perse waar te zijn. Ook kan het zomaar voorkomen dat de specialist nog niet op de hoogte is van een eventueel andere verklaring.

Er zullen twee artikelen komen, vandaag de eerste, een introductie en wat info over hoogbegaafdheid. Het tweede artikel zal vooral gaan over diagnoses die misschien niet juist zijn.
Ik hoop van harte dat dit wat duidelijkheid schept. Willem heeft al jaren ervaring en ik weet dat hij staat voor alles wat hij zegt en schrijft. Wij kennen elkaar al vanaf de middelbare school! 🙂

Hoogbegaafd = hoogbewust

De ontdekking dat jij hoogbegaafd bent komt bijna nooit alleen. Het is erfelijk en bovendien, “soort zoekt soort”, dat wil zeggen dat je in je leven vaak een partner en vrienden onbewust hebt uitgekozen op de “klik” in denken. Dus wanneer op de basisschool of in het voortgezet onderwijs een kind hoogbegaafd blijkt te zijn, triggert dat heel vaak ook een bewustwordingsproces in de ouders en de andere kinderen. Soms snap je ineens wat de reden is dat je een aantal “kleurrijke” familieleden hebt.

hoogbegaafdEn omgekeerd, wanneer je er als volwassene achter komt dat je hoogbegaafd bent, laat deze kennis je ook met een andere blik naar je kinderen en partner kijken. En om die reden wordt de dynamiek in het gezinsleven ook heel erg door de hoogbegaafdheid van de leden bepaald, dat realiseert men zich vaak niet. De heftigheid, de snelheid en de gevoeligheid creëren vaak een heel ander klimaat dan in andere gezinnen. Omdat het voor jezelf normaal is realiseer je je dat vaak niet.
Bovendien wordt het zoeken naar inzicht ook nog bemoeilijkt doordat de meeste psychologen weinig tot niets van hoogbegaafdheid afweten. Een diagnose als ASS ( verzamelbegrip voor verschillende vormen van autisme) of ADHD (al naar gelang de gehanteerde versie van DSM – dit is diagnose systeem mentale disorders) ligt dan al snel op de loer. Met als gevolg dat je een stoornis krijgt aangepraat met alle gevolgen voor je gevoel van eigenwaarde.
De ontdekkingsreis naar jezelf is niet altijd zo’n makkelijke weg. Als eenmaal het kwartje valt wat je hoge intelligentie en je “anders zijn” voor effect heeft gehad op je ontwikkeling als mens, volgt vaak een herbeleving van je verleden en een gevoel van rouw.
Hoe zou het zijn geweest als ik het eerder had geweten?
Had ik op bepaalde momenten een andere afslag genomen?
Vaak blijkt dat je eigenlijk ook toen al onbewust kennis had, je kon het alleen niet benoemen.
Nu je dat wel kan, kun je vanuit die realisatie gaan bouwen aan een nieuw en eindelijk compleet zelfbeeld en je eigen uniciteit hervinden. Je kunt gaan onderzoeken, zo je dat nog niet wist, waar je kracht ligt. Je kan het pad van je hart gaan volgen en je eigen spiritualiteit doen ontwaken.
Dan kan je gaan nadenken over hoe je jezelf in een omgeving kan brengen waarin je je talenten kan gebruiken en verschil kan maken. Maar dat verloopt niet zonder slag of stoot. Een greep uit de thema’s:
• Van herkennen naar erkennen
• Hoe kan ik in mijn kracht komen
• Hoe ga ik beter om met collega’s en management
• Hoe voorkom ik dat ik uitgekeken raak op mijn studie
• Hoe blijf ik gemotiveerd op school
• Hoe schep ik de omgeving waarin ik me prettig voel
• Wat is het effect op mijn relatie
• (Hoe) kom ik uit de kast
• Uiteindelijk: de weg naar je eigen spiritualiteit

Volgende keer hoe je kind misschien wel helemaal verkeerd gediagnoseerd is!!

hoogbegaafdheidContact: willem.deboer@willemdeboer.org

http://www.willemdeboer.org